Lege-Oharra

Uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSI CE) betez, erabiltzaileei webgune honen jabea den ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO BILBOKO BARREAren datuei eta erabilera-baldintzei buruzko informazioa ematen diegu:

 • Izen soziala:ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO BILBOKO BARREA
 • Izen komertziala:JA!JAIALDIA
 • Helbide soziala: Jardines 11 4ºA
 • IFZ: G95600581
 • Telefonoa:
 • Helbide elektronikoa:  jabilbao@jabilbao.com
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean izena emanda, 2010eko apirilaren 29ko ebazpenaren bidez, AS/B/15167/2010 erregistro-zenbakiarekin.
 • Domeinuaren izena: jafestival.com

Webgune honen erabilerak “erabiltzaile” izaera ematen dizu. Horrek esan nahi du jarraian adierazitako baldintzak onartzen dituzula eta, horrenbestez, webgunea legearen barruan erabiltzeko konpromisoa hartzen duzula.

JA! JAIALDIAeskubidea du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko, aurretik betebehar horien berri eman edo jakinarazi beharrik izan gabe, eta nahikotzat jotzen da webgunean argitaratzea.

HELBURUA

Webgune honen bidez erabiltzaileei gure zerbitzuei / produktuei buruzko informazioa ahalbidetzen diegu.

Webgunera sartzen den pertsona orok erabiltzaile-izaera bere gain hartu eta hemen ezarritako xedapenak zehatz-mehatz betetzeko konpromisoa hartzen du, baita aplikagarria den beste edozein lege-xedapen ere.

JA! JAIALDIAeskubidea du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko, aurretik betebehar horien berri eman edo jakinarazi beharrik izan gabe, eta nahikotzat jotzen da webgunean argitaratzea.

ERABILERA-BALDINTZAK: BETEBEHARRAK

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:

 1. Webgunea eta edukiak eta zerbitzuak modu egokian eta legezkoan erabiltzea, betiere aintzat hartuta:(i) unean uneko legeria; (ii) webgunea erabiltzeko baldintza orokorrak; (iii) oro har onartutako ohitura onak eta morala (iv) ordena publikoa.
 2. Webgunean sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.
 3. Webguneko inprimakiak datu pertsonalekin betetzean egiazko informazioa ematea, eta egunean izatea, erabiltzailearen unean-uneko egoera adieraziz.erabiltzailea izango da adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta ematen duen informazioagatik enpresari edo hirugarrenei eragin dakizkiekeen kalteen erantzule.

Aurreko atalean ezarritakoaz gainera, erabiltzaileak honako hauei uko egin behar die:

 1. Webgunea eta/edo bertako edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, erabilera-baldintza hauetan jasotakoa kontrajarriz, legez kanpoko xede edo ondoreekin, hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetuz eta, edozelan ere, zerbitzuak edo dokumentuak, artxiboak eta ekipamendu informatikoetan biltegiratutako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi dezaketen edukiak erabiltzea.
 2. Webguneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo sartzen saiatzea, sarbide-baldintzak bete gabe.
 3. Webgunearen, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragitea.
 4. Sarean hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko txertatzea edo zabaltzea.
 5. Enpresaren, hirugarrenen, hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak eskuratzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
 6. Edukiak erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, eta edozein komunikazio publikoren bidez publikoari sarbidea ematea edo eduki horiek itxuraldatzea edo aldatzea, dagozkion eskubideen titularraren baimena eduki edo legez onartuta egon ezean.
 7. Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak kentzea, ezkutatzea edo manipulatzea, baita enpresaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideei buruzko gainerako identifikazio-datuak, babesgailu teknikoak eta edukietan txerta daitezkeen informazio-mekanismoak ere.
 8. Edukiak lortzea edo lortzen saiatzea, kasuen arabera, ondorio honetarako haren eskura jarri direnak edo edukiak dauden web-orrietan espreski zehaztutakoak edo, oro har, webgunea eta/edo edukiak kaltetu edo hondatzeko arriskurik ez dutelako Interneten erabili ohi direnak ez bestelako bideak edo prozedurak erabilita.
 9. Zehazki (eta adibide moduan, aukera guzti-guztiak aipatu gabe), erabiltzaileak hitzematen du ez duela transmitituko, zabalduko edo hirugarrenen esku jarriko inolako informaziorik, daturik, edukirik, mezurik, grafikorik, marrazkirik, soinu- eta/edo irudi-fitxategirik, argazkirik, grabaziorik, softwarerik eta, oro har, edozein motatako materialik, honako helburuekin: Konstituzioak, nazioarteko itunek eta gainerako legeek ezartzen dituzten oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak kaltetzea, gutxiestea edo erasotzea.• Delituzko, irainezko, difamaziozko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, moralaren, orokorrean onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako jarduerak eragitea, bultzatzea edo sustatzea.• Sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo norberaren egoeragatik sortutako diskriminaziozko jokaerak, jarrerak edo pentsamenduak eragitea, bultzatzea edo sustatzea.• Delituzkoak, indarkeriazkoak, iraingarriak, kaltegarriak, umilgarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta orokorrean onartutako ohituren edo ordena publikoaren kontrakoak diren produktuak, elementuak, mezuak eta/edo zerbitzuak barne hartzea, eskaintzea edo horietarako sarbidea ematea. Antsietate- edo beldur-egoera onartezina eragitea edo eragiteko gai izatea.• Osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak edo kaltegarriak diren jarduerak eragitea edo horiek egitera bultzatzea.• Enpresari edo hirugarrenei dagokien babes intelektual edo industrialaren inguruko legeriak babestuta egonik, erabilera-baimenik ez izatea.• Ohorearen, norbere edo familiaren intimitatearen edo pertsonen irudiaren kontra egitea.• Edozein motatako publizitatea egitea.• Webgunearen funtzionamendua oztopatzea, xede horretarako edozein birus edo programa barne hartuta.

Erabiltzaileak webguneko zerbitzu eta/edo edukietara sartzeko pasahitza jasotzen badu, era arduratsuan erabili beharko du, uneoro isilpean gordez. Erabiltzailea izango da pasahitza zaintzearen eta isilpean gordetzearen erantzule, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei behin-behinean edo behin betiko ez lagatzeko eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen ez uzteko. Era berean, pasahitza behar ez bezala erabiltzeak ekar dezakeen edozein gertaeraren berri eman beharko dio enpresari (hala nola lapurreta, galera edo baimenik gabeko sarbidea), pasahitza berehala ezezta dezan. Erabiltzaileak horren berri ematen ez badu, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango pasahitzaren erabilera okerrari dagokionez, eta erabiltzailearen ardurapekoa izango da legez kanpoko hirugarren batek webguneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kontra erabiltzea. Erabiltzaileak zabarkeriaz edo doloz erabilera-baldintza orokor hauetan ezarritako betebeharrak hausten baditu, ez-betetze horrek  eragin ditzakeen kalte eta galera guztien erantzule izango da.

ERABILERA-BALDINTZAK: ERANTZUKIZUNAK

Ez dugu bermatzen webgunerako sarbide jarraitua, ezta bertan jasotako elementuak eta informazioak behar bezala bistaratzea, deskargatzea edo erabiltzea ere, baldin eta kontroletik kanpo dauden faktore edo inguruabarren ondorioz elementu edo informazio horiek eragotzi, zaildu edo eten egin badaitezke. Enpresak ez du bere gain hartzen eskainitako eduki edo informazioetara sartzearen ondorioz har daitezkeen erabakien gaineko erantzukizunik.

Zerbitzua edo erabiltzailearekiko harremana berehala eten ahal izango da, baldin eta antzematen badugu webgunea edo bertan eskaintzen diren zerbitzuak erabilera-baldintza orokor hauek kontrajarriz erabili diela. Ez gara webgunearen erabileratik eratorritako kalte, galera, erreklamazio edo gastuen erantzule.

Enpresa izango da halako kalteak eragin ditzaketen edukiak lehenbailehen ezabatzearen erantzule bakarra, betiere hala jakinarazten denean. Bereziki, ez dugu edukiko kalte-galera hauen gaineko erantzukizunik:

 1. Telekomunikazio-linea eta -sareetako akatsek, gainkargek eta gabeziek edo enpresaren kontrolez kanpoko beste edozein arrazoik eragindako interferentziak, etenak, akatsak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan.
 2. Programa maltzurrak erabiliz legez kontra sartzea edozein komunikabideren bitartez (birus informatikoak, besteak beste).
 3. Webgunearen erabilera bidegabea edo desegokia.
 4. Nabigatzailearen funtzionamendu txarrak edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeak eragindako segurtasun- eta nabigazio-akatsak. Webgunearen administratzaileak eskubidea du webguneko edozein eduki edo informazio partzialki edo osorik kentzeko.

Enpresak ez du bere gain hartzen webgunearen erabiltzaileek zerbitzuak gaizki erabiltzearen ondorioz eragindako kalte-galeren gaineko erantzukizunik. Era berean, ez da datu-bilketako formularioen ondorioz jasotako eduki eta informazioen erantzule izango; izan ere, kontsultak eta zalantzak argitzeko zerbitzuak baino ez dira inprimaki horiek. Bestalde, erabiltzaileari berari erreklamatu ahal izango dizkio zerbitzu horiek legez kontra edo desegoki erabiltzearen ondorioz eragindako kalte-galerak.

Enpresa salbuetsita egongo da erabiltzailea webgunean sartzearen edo hura erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egindako erreklamazio, ekintza edo demandengatik eratorritako kalte-galeren aurrean. Era berean, erabiltzailea derrigortuta egongo da dagokiona indemnizatzera «robot», «spider», «crawler» edo datuak atera edo eskuratzeko antzeko tresnez baliatzeagatik edo webgunearen erabileran kostu arrazoigabea suposatuko duen beste edozein ekintzaren ondorioz sortutako edozein kalte-galerengatik.

HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak ez ditu inolaz ere webgunea eta webguneko edukiak erreproduzituko, ezta hiperestekak erabiliz ere, baldin eta fitxategiaren arduradunak espresuki eta idatziz horretarako baimenik ematen ez badio.

Baliteke webguneak hirugarrenek kudeatutako webguneetarako hiperestekak izatea enpresa kolaboratzaileen eta/edo babesleen informaziorako sarbidea errazteko helburuz. Horri dagokionez, enpresak ez du webgune horien edukiaren gaineko erantzukizunik, eta ez du webgune horietan argitaratutako esteken bidez hirugarrenek eskainitako zerbitzuak eta/edo informazioa ahalbidetuko, ezta bermatuko ere.

Erabiltzaileak webgunearen orri nagusirako estekak sortzeko eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez-esklusiboa du, komertziala ez den erabilera pribaturako betiere. Gure webgunerako esteka duten webguneek (i) ezingo dute enpresarekin duten harremanari buruzko datu faltsurik eman edo enpresak esteka baimendu duenik adierazi, eta ezingo dituzte erabili enpresaren markak, izenak, izen komertzialak, logotipoak edo bestelako bereizgarriak; (ii) ezingo dituzte bertan txertatu gustu txarreko edukiak, eduki lizunak, iraingarriak, polemikoak, sexu, arraza edo erlijioagatik indarkeria edo diskriminazioa sustatzen dutenak, ordena publikoaren kontrakoak edo legez kanpokoak; (iii) ezingo dute webguneko orri nagusiaz bestelakoetarako estekarik sortu; (iv) webgunearen helbide bera erabiliz sortu beharko dute esteka eta ez dute baimenik izango webgunea beren «frame» baten barruan erreproduzitzeko edo webgunearen edozein orritan «browser» bat sortzeko. Enpresak bere webgunerako esteka kentzeko eska dezake edozein unetan, eta eskaera egin ondoren, berehala kendu beharko da esteka hori.

Enpresak ezin ditu kontrolatu webgunerako esteka duten beste webgune batzuetan ematen diren informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

EZINBESTEKO KASUA

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango baldin eta zerbitzua eman ezin badaiteke hornidura elektrikoaren edo telekomunikazio-lineen etenaldi luzeen, gizarte-gatazken, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, Gobernuaren ekintzen edo ez-egiteen eta, oro har, ezinbesteko edo ustekabeko kasu guztien ondorioz.

JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak onartzen du jabetza industrial eta intelektualeko legeek babesten dituztela webguneko edukiak, bereziki diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak eta erabilera industrial edo komertzialeko beste edozein ikur. Era berean, badaki enpresaren eta/edo hirugarrenen jabetza esklusiboa direla markak, izen komertzialak edo zeinu bereizgarriak, jabetza industrial eta intelektualeko eskubideak, edukiak eta/edo bestelako elementuak, web-orrian txertatuak, eta haiek direla horiek guztiak trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubidea duten bakarrak. Horregatik guztiagatik, erabiltzaileak hitzematen du eduki horiek ez dituela erreproduzituko, kopiatuko, banatuko, besteen esku jarriko edo beste moduren batean jakinarazi edo eraldatuko, eta enpresa salbuetsita egongo dela betebehar horiek urratzeak sor dezakeen edozein erreklamazioren aurrean. Webgunean sartzeak ez du esan nahi inolaz ere eskubide horiek ukatu, besterendu, baimendu edo osorik edo partzialki laga daitezkeenik, kontrakorik espresuki adierazi ezean. Webgunearen erabilera-baldintza orokorrek ez diete erabiltzaileei webgunea eta/edo bertako edukiak erabiltzeko, RRHH, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo jendaurrean komunikatzeko eskubiderik edo giza baliabideen gaineko eskubiderik ematen, hemen adierazitakoez gain. Eskubideen erabilera edo ustiapenerako, enpresak berak edo eskubideen titularrak berariaz emandako baimen espresa lortu beharko da aurretiaz.

Jabetza intelektualeko legediak egile-eskubidetzat hartzen ditu webgune honetako edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturburu-kodeak eta, orokorrean, edozein sorkuntza intelektual, baita webgunea bera ere, multimediako artelan gisa. Enpresa webgunearen diseinu grafikoko elementu guztien, menuen, nabigazio-botoien, HTML kodearen, testuen, irudien, testuren, grafikoen eta webguneko beste edozein edukiren titularra da eta, edonola ere, elementu horiek erabiltzeko baimena du. Debekatuta dago informazioa berreskuratzeko sistema batek webguneko edukia osorik edo partzialki erreproduzitzea, igortzea eta erregistratzea, aurretiaz enpresaren idatzizko baimenik eduki ezean.

Era berean, debekatuta dago «copyright» delakoa eta/edo babesgailu teknikoak eta informazio-mekanismoak  kentzea, baztertzea eta/edo manipulatzea. Webgune honetako erabiltzaileak hitzematen du aipatutako eskubideak errespetatu eta horiek kalte ditzakeen ekintza oro ekidingo dituela. Edozelan ere, enpresak egoki diren bitarteko edo ekintza legalak abiaraziko ditu legez dagozkion jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak babesteko.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Webgune honen eta bertan gauzatzen diren jardueren inguruko desadostasun eta auzi guztiak ebazteko, Espainiako legedia aplikatuko da, eta horren mende jartzen dira alderdi guztiak. Euskadiko epaitegiek eta auzitegiek dute webgunearen erabilerarekin lotutako edo horrek sorrarazitako gatazka guztiak konpontzeko eskumena. Webgune honen eta bertan gauzatzen diren jardueren inguruko desadostasun eta auzi guztiak ebazteko, Espainiako legedia aplikatuko da, eta horren mende jartzen dira alderdi guztiak. Euskadiko epaitegiek eta auzitegiek dute webgunearen erabilerarekin lotutako edo horrek sorrarazitako gatazka guztiak konpontzeko eskumena.