PRIBATUTASUN-POLITIKA

ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREA guztiz konprometituta dago datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako eta Europako legeriekin, eta xedatutako obligazioak zehatz-mehatz beteko direla bermatzen du, baita Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoak eta Europako Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrak zehaztutako xedapenak ere.

ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREAk erabiltzaileen eskura utzi du datu pertsonalen tratamendua egiteko Pribatutasun Politika. Alderdi hauek biltzen ditu:

 • Datuen tratamendu-arduradunaren izena eta harremanetarako datuak.
 • Tratatu diren datuak, helburuak eta informazioa gordetzeko epeak edo irizpideak.
 • Tratamenduaren oinarri juridikoa.
 • Datu pertsonalen hartzaileak.
 • Erabiltzaile orok dituen eskubideak eta horiek gauzatzeko prozedura.

 

DATUEN TRATAMENDU-ARDURADUNA

 • Izena: ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREA
 • IFK: G95600581
 • Posta-helbidea: JARDINES kalea 11, 4A 48005 BILBO (BIZKAIA)
 • Harremanetarako helbide elektronikoa: jabilbao@jabilbao.com

 

BEZEROEN / HORNITZAILEEN DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

BEZEROEN / HORNITZAILEEN datu pertsonalen tratamendua

a. Zer-nolako tratamendua ematen diegu datu pertsonalei?
ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREAn bezeroek eta erabiltzaileek ematen diguten informazioaren tratamendua egiten dugu, helburu hauekin:

 • Kontratatutako produktuak eta zerbitzuak ematea, kudeatzea eta administratzea. Zerbitzuak emateko eta haien zerga- eta kontabilitate-administraziorako harreman komertziala kudeatzea eta mantentzea.

b. Legezkotzea
Kontratua egikaritzea da zure datu pertsonalen tratamendurako lege-oinarria.

c. Hartzaileak

 • Administrazio publiko eskudunei eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziari zerbitzua emateko beharrezko datu pertsonalak ahalbidetuko dizkiegu.
 • Hala badagokio, banketxeei, zerbitzuari/ produktuari dagokion dirua kudeatzeko, eta baita lan-, zerga-, eta kontabilitate-aholkularitzei eta kontu-auditoreei ere.
 • Babesleei zure datuak ahalbidetuko dizkiegu.

d. Zenbateko epean gordeko ditugu datuak?
Emandako datu pertsonalak zerbitzuak iraun bitartean gordeko dira. Zerbitzua amaitzerakoan datuak gordetzea lege-betebeharra da ere.

BISITARIEN DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

BISITARIEN datu pertsonalen tratamendua

a. Zer-nolako tratamendua ematen diegu datu pertsonalei?
ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREAn bezeroek eta erabiltzaileek ematen diguten informazioaren tratamendua egiten dugu, helburu hauekin:

 • Kontratatutako produktuak eta zerbitzuak ematea, kudeatzea eta administratzea. Zerbitzuak emateko eta haien zerga- eta kontabilitate-administraziorako harreman komertziala kudeatzea eta mantentzea.

b. Legezkotzea
Kontratua egikaritzea da zure datu pertsonalen tratamendurako lege-oinarria.

c. Hartzaileak

 • Administrazio publiko eskudunei eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziari zerbitzua emateko beharrezko datu pertsonalak ahalbidetuko dizkiegu.
 • Hala badagokio, banketxeei, zerbitzuari/ produktuari dagokion dirua kudeatzeko, eta baita lan-, zerga-, eta kontabilitate-aholkularitzei eta kontu-auditoreei ere.
 • Zure datuak jakinaraziko dizkiegu zerbitzu-hornitzaileei (bidaia-agentziak / hotelak) eta jaialdiko prentsa-departamentuari ere.

d. Zenbateko epean gordeko ditugu datuak?
Emandako datu pertsonalak zerbitzuak iraun bitartean gordeko dira. Zerbitzua amaitzerakoan datuak gordetzea lege-betebeharra da ere.

WEBEKO DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

Webeko harremanetarako inprimakian jasotako datu pertsonalen tratamendua egitea.

a. Zer-nolako tratamendua ematen diegu datu pertsonalei?
ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREAn inprimaki hauen bidez jasotako informazioa tratatzen dugu, galderei erantzun, erreklamazioak kudeatu, eta, hala badagokio, informazio komertziala bidaltzeko.  

b. Legezkotzea
Interesatuaren baimen espresa da datu pertsonalen tratamendurako lege-oinarria.

c. Hartzaileak
Hirugarrenei ez zaizkie datu pertsonalak lagako, legez derrigorrezkoa edo zerbitzua emateko beharrezkoa ez denean betiere. Ez da nazioarteko datu-igorpenik aurreikusten.

d. Zenbateko epean gordeko ditugu datuak?
Galderei eta erreklamazioei erantzuteko denboran baino ez ditugu gordeko datuak. Azkenik, eta horretarako baimena eman baduzu betiere, ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREAk zure datuak gordeko ditu, interesa dakizkizukeen produktu, jarduera eta zerbitzuen inguruan informazioa emateko.

ERABAKI AUTOMATIZATUAK, PROFILAK ETA LOGIKA APLIKATUA?

Ez dago aurreikusita erabaki automatizatuetan oinarritutako datuen tratamendua egitea.

ESKUBIDEAK

Zein eskubide dituzu zure datuak ematen dizkiguzunean?

ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREAn datu pertsonalen tratamendua egiten ari garen jakiteko eskubidea du edonork.

Halaber, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak jasotakoaren arabera, jakinarazten dizugu eskubide hauek dituzula:

 • Datuak atzitzea: datuen atzipenaren bidez zure datu pertsonalen tratamendua egiten ari garen jakin dezakezu.
 • Datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzea: egoera zehatzetan, tratamenduaren xede diren datu pertsonal zehaztugabeak zuzendu ditzakezu, eta ezabatzeko eskatu ere, baldin eta jasoak izan ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira.
 • Datuen tratamendua mugatzeko eskatzea: hainbat egoeratan, datuen tratamendua mugatzeko eska diezagukezu. Kasu horretan, jakinarazten dizugu erreklamazioak egiteko edo haietatik babesteko baino ez ditugula gordeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betez betiere.
 • Datuen eramangarritasuna: egoera zehatzetan, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko datu pertsonalak jaso ditzakezu, formatu egituratuan, eta beste tratamendu arduradun bati igorri.
 • Datuen tratamenduari kontra egitea: hainbat egoeratan, eta zure egoera pertsonalari lotutako arrazoi partikularrengatik, datuen tratamenduari uko egin diezaiokezu. Kasu horretan, ez dugu datuen tratamendurik egingo premiazko arrazoiengatik edo erreklamazioak gauzatu edo defendatu behar direnean izan ezik.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?
Eskaerei lehenbailehen erantzungo diegu, hilabeteko epean, edonola ere, zure eskaera jasotzen dugunetik. Behar izanez gero, epea bi hilabetez luza daiteke, eskaera kopurua eta haien konplexutasuna ikusita. Arduradunak interesatuari hilabeteko epean emango dio luzapenaren berri, eskaera egiten denetik.

Zuk emandako baimenari uko egin al diezaiokezu?
Interesatuak edozein unetan uko egin diezaioke emandako baimenari, aurretik emandako baimenean oinarritutako tratamenduari kalte egin gabe.

Nora jo behar da eskubideak gauzatzeko?
Aitortutako eskubideak gauzatzeko, interesatuak jabilbo@jabilbao.com helbidera idatz dezake, edo idatzia bidali ASOCIACIÓN LITERARIA LA RISA DE BILBAO / BILBOKO BARREAri, tratamendu-arduradunari buruzko lehen atalean adierazitako helbidera.

Erreklamatzeko eskubiderik ba al duzu?
Bai. Zure eskubideak asebeteta ikusten ez badituzu bereziki, erreklamazioa aurkez diezaiokezu kontroleko agintaritza nazionalari. Horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo behar duzu. www.agpd.es.

DATUEN KATEGORIAK

Tratatuko diren datuen kategoriak:

 • Identifikazio-datuak
 • Posta helbideak edo elektronikoak
 • Bankuko datuak
 • Datu ekonomikoak

Bereziki babestutako datuak: ez da bereziki babestutako datuen tratamendurik egiten.